“ သာသနာ႔ေရာင္ျခည္ ”

Thursday, May 24, 2012

၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အတြက္ ႏွိဳးေဆာ္ျခင္း

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား လာမည့္ 03-JUNE-2012 (တနဂၤေႏြေန႕)  နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ စတင္ျပီး ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (Block 257, Level-07, Room 1013, Yishun Ring Road) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ အဖြဲ႕သား အားလံုးႏွင့္အတူ အတူတကြ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျပီး လွဴဒါန္းမွဳ အစုစုတို႕အတြက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆို ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာသည္ ယခင္ေနရာအစား  (Block 257, Level-07, Room 1013, Yishun Ring Road) သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းဖြင့္လွစ္ ထားရွိပါသည္။

Tuesday, April 10, 2012

အားလံုးေသာ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၀င္ အေပါင္းတုိ႕

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၆ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား လာမည့္ 06-May-2012 (Sunday) နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ စတင္ျပီး ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (Room 141, Level-02, Block-209, Yishun Street 21) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ အဖြဲ႕သား အားလံုးႏွင့္အတူ အတူတကြ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျပီး လွဴဒါန္းမွဳ အစုစုတို႕အတြက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆို ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေငြရတု အလွဴေတာ္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားအား ကိုျမတ္ကိုမွ ေပးပို႕ထားပါသည္။ ၾကက္သားအာလူး၊ သီးစံုခ်ဥ္ဟင္း ႏွင့္ ပုဇြန္ငါးပိေၾကာ္ တို႕အား အလွဴရွင္ ဦး၀င္ႏိုင္ ႏွင့္ သမီး တို႕မွ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ခ်က္ျပဳတ္ကပ္လွဴ ၾကပါသည္။ ထို႕အတူ ဦးျမတ္ကို ႏွင့္ အဖြဲ႕မွလည္း ငါးဆားနယ္ ခ်က္၊ ၀က္သားခ်က္၊ ပုဂံ ပုန္းရည္ၾကီး၊ ပဲသီးေၾကာ္ ဟင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ခ်က္ျပဳတ္ ကပ္လွဴခဲ့ၾကပါသည္။ facebook တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ႕႕ ၾကည္ညိဳႏုိင္ၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႕ ဆုမြန္ေခၽြလုိက္ပါသည္။

Saturday, March 31, 2012

ေငြရတုမွသည္

အားလံုးေသာ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၀င္ အေပါင္းတုိ႕
သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား လာမည့္ 06-April-2012 (Good Friday႕) နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ စတင္ျပီး ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (Room 141, Level-02, Block-209, Yishun Street 21) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ အဖြဲ႕သား အားလံုးႏွင့္အတူ အတူတကြ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျပီး လွဴဒါန္းမွဳ အစုစုတို႕အတြက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆို ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အားလံုးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

၂၄ၾကိမ္ေျမာက္အလွဴေတာ္ ဓာတ္ပံုမ်ား
Friday, February 10, 2012

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္ (၂၄ ၾကိမ္ တုိင္ခဲ့ျပီ... ညီညႊတ္ၾက..စည္းလံုးၾက..တုိင္ပင္ၾက........

အားလံုးေသာ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၀င္ အေပါင္းတုိ႕
သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား လာမည့္ 04-March-2012 (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ စတင္ျပီး ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (Room 141, Level-02, Block-209, Yishun Street 21) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ အဖြဲ႕သား အားလံုးႏွင့္အတူ အတူတကြ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျပီး လွဴဒါန္းမွဳ အစုစုတို႕အတြက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆို ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္စရာမ်ား အတူတကြေဆြးေႏြး ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္ အားလံုး တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားမိပါသည္။

အားလံုးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ...

* တျခားအလွဴရွင္မ်ားစြာျဖင့္ တုိက္ဆိုင္ေနပါသျဖင့္ 04-Mar-2012, အဆင္ေျပသည့္ေန႕႕ ေရြးလုိက္ရပါသည္။

Tuesday, September 20, 2011

- သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕ (၂၂) ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္


အားလံုးေသာ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၀င္ အေပါင္းတုိ႕

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (YISHUN) တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိ၏ ကုသိုလ္စိတ္အား ထက္သန္မွဳ အေလ်ာက္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္၏ ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား တက္ေရာက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚယူခဲ့ၾကသည္ကို ပီတိေ၀ျဖာ စိတ္အားၾကည္လင္စြာျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ခံစား ခဲ့ၾကရပါျပီ။
ထိုအတူ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (YISHUN) တြင္ သာသနာ့ရိပ္သာ၏ ဘံုကထိန္ပြဲႏွင့္ တူယွဥ္ႏႊဲကာ ကာလဒါန အလွဴေတာ္အျဖစ္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕၏ ၂၃ ၾကိမ္ေျမာက္အလွဴေတာ္အား သာဓုအႏုေမာဓနာ အတူတကြ ေခၚယူၾကည္ညိဳၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုမွ်မက အဖြဲ႕၀င္အားလံုး၏ ေစတနာ၊ ကုသိုလ္စိတ္အား၊ ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းလိုမွဳ ဒါနအားမ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ထားၾကသည္မွာ ဘံုကထိန္ပြဲ တက္ေရာက္လာၾကသူ ဧည့္ပရိတ္သတ္ အေပါင္းအား ၾကက္သားအာလူး ပလာတာ မ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျပီး ေစတနာပီတိ ဂြမ္းဆီထိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္သားအာလူး ပလာတာ ဟင္း အစီအစဥ္ အေသးစိတ္အား ထပ္မံေပးပို႕ တုိင္ပင္ပါအံုးမည္။
ဆရာေတာ္မ်ားအား သီးသန္႕ ဆြမ္းဟင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္ျပီး ကုသိုလ္ျပဳၾကေသာ အဖြဲ႕၀င္ ကိုေအာင္သိန္းထြန္း၊ ကိုခင္ေမာင္သန္း+မခင္ခင္ႏြယ္ ႏွင့္ ဆြမ္းဆန္ဒါန ကိုထြန္းေက်ာ္၊ အခါမလပ္ ဆြမ္းဟင္းမ်ား မညီးမညဴ ၀ယ္ယူေပးေသာ ကိုျမတ္ကို ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ား၊ မူလ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးအား သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕မွ အထူးေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ နာမည္ေမ့က်န္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ။ (အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာသလိုလို….  )

ေမခ မလိခ

ေပါင္းစုဆံုညီ

ဧရာနဒီ။

ေစတနာ ေမတၱာ

ေပါင္းစုေအာင္ညီ

သာသနာ့ေရာင္ျခည္။

ေမလိ ဧရာ

ေပါင္းစုညီ

သာသနာ့ေရာင္ျခည္

သက္ႏွင္းခ်ီ။