“ သာသနာ႔ေရာင္ျခည္ ”: ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အတြက္ ႏွိဳးေဆာ္ျခင္း

Thursday, May 24, 2012

၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အတြက္ ႏွိဳးေဆာ္ျခင္း

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား လာမည့္ 03-JUNE-2012 (တနဂၤေႏြေန႕)  နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ စတင္ျပီး ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (Block 257, Level-07, Room 1013, Yishun Ring Road) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ အဖြဲ႕သား အားလံုးႏွင့္အတူ အတူတကြ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျပီး လွဴဒါန္းမွဳ အစုစုတို႕အတြက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆို ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာသည္ ယခင္ေနရာအစား  (Block 257, Level-07, Room 1013, Yishun Ring Road) သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းဖြင့္လွစ္ ထားရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment