“ သာသနာ႔ေရာင္ျခည္ ”: - သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕၏ (၂၀) ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အတြက္ ႏွဳိးေဆာ္ျခင္း

Wednesday, June 22, 2011

- သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕၏ (၂၀) ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အတြက္ ႏွဳိးေဆာ္ျခင္း

အားလံုးေသာ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၀င္ အေပါင္းတုိ႕ ...


သာသနာ့ေရာင္ျခည္ အဖြဲ႕၏ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္အား လာမည့္ 03-JULY-2011 (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ စတင္ျပီး ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ (Room 141, Level-02, Block-209, Yishun Street 21) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ အဖြဲ႕သား အားလံုးႏွင့္အတူ အတူတကြ ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျပီး လွဴဒါန္းမွဳ အစုစုတို႕အတြက္ သာဓုအႏုေမာဓနာ ေခၚဆို ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပး ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။


သာသနာ့ေရာင္ျခည္အဖြဲ႕၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္စရာမ်ား အတူတကြေဆြးေႏြး ႏုိင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႕၀င္ အားလံုး တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားမိပါသည္။


အားလံုးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment